ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ

ເຮົາຄືຜູ້ສ່ຽວຊານໃນດ້ານຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທຸກຮູບແບບທັງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອາຄານ, ເຮືອນ, ຄອນໂດ, ອາພາດເມັ້ນ, ໂກດັງ, ສຳນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ປັບຫນ້າດິນກຽມສ້າງເດີນບານ

ໂຄງການປັບຫນ້າດິນສ້າງເດີ່ນບານ

ລາຍລະອຽດໂຄງການ ໂຄງການປັບຫນ້າດິນກຽມສ້າງເດີ່ນບານ…ເພື່ອນ້ອງໆນັກສຶກສາ ອອກແບບໂດຍ: ບໍລິສັດ ເພັດອຳພອນ ສຳຫຼອວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດ ຜູ່ດຽວ ຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນ A1 ບ້ານສະໜາມໄຊ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນນະເຂດ ເບີໂທ: 02091562456; 02092456391