ບໍລິສັດ ເພັດອຳພອນ ທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.

ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍທາງບໍລິສັດຮັບອອກແບບກໍ່ສ້າງ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂກດັງ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຮັບເໝົາສ້າງບ້ານເຮືອນ ທີ່ພັກອາໄສ ລວມເຖິງການປັບປຸງ-ຕົບແຕ່ງ ແລະ ງານຕໍ່ເຕີມທັງໝົດ ຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍໄປຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ວຍທີມງານມືອາຊີບ ໂດຍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສ້າງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ທຸກຜົນງານຂອງເຮົາສ້າງຈາກຄວາມທຸ່ມເທ ໃນໃຈໃນລາຍລະອຽດ ສົ່ງມອບງານຕົງຕໍ່ເວລາ ຊື່ສັດ ຈິງໃຈ ບໍ່ຖິ້ມງານ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງເຮົາເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າຕະຫຼອດມາ.

ຫາກທ່າມີຄວາມຕ້ອງການຫາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ເຮົາພ້ອມແລະຍິນດີໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸກທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ບໍລິສັດ ເພັດອຳພອນ ທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າເຮົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກທ່ານໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ດຳເນີນການສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານຄືດັ່ງຜົນງານທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງສຳເລັດມາ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີ່ເບີໂທ: 02091562456 / 02023695415.