ບໍລິການຂອງເຮົາ

ພວກເຮົາຄືຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການສູງ ນອກຈາກການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງງານປະເພດຕ່າງໆແລ້ວເຮົາຍັງຮັບງານດ້ານການປັບປຸງພື້ນທີ່, ການລີໂນເວດ ແລະ ງານຕໍ່ເຕີມທຸກປະເພດ ຈັດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນດ້ານກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນຢ່າງແທ້ຈິງ ເຖິງແມ່ນວ່າງານຂອງທ່ານຈະເປັນງານຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ງານຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍ່ບໍ່ເປັນບັນຫາສຳລັບທີມງານຂອງເຮົາ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຮົາຈິ່ງແບ່າງການຮັບງານອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື:

ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ເຮົາຄືຜູ້ສ່ຽວຊານໃນດ້ານຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທຸກຮູບແບບທັງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອາຄານ, ເຮືອນ, ຄອນໂດ, ອາພາດເມັ້ນ, ໂກດັງ, ສຳນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ອອກແບບອາຄານ

ທັງງານຂຽນແບບ, ອອກແບບ, ງານດ້ານສະຖາປັດ, ງານໂຄງສ້າງ, ເຮັດແບບກໍ່ສ້າງ 3D+Sketch up ແລະ ອື່ນໆ.

ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ

ເຮົາຄືຜູ້ສ່ຽວຊານໃນດ້ານຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທຸກຮູບແບບທັງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອາຄານ, ເຮືອນ, ຄອນໂດ, ອາພາດເມັ້ນ, ໂກດັງ, ສຳນັກງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນງານ ຜ່ານມາ